st.bryg. G.Rybaczyk

   
   

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie                 

  st. bryg. mgr inż. Grzegorz Rybaczyk                                        

   funkcję pełni od 06.07.2018 r.                                                                       

                                                                                                                       

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie

mł. bryg. mgr inż. Łukasz Godlewski

funkcję pełni od 20.05.2019 r.